Compromís recorre els concursos de places d’arquitecte de la Nucia

(en castellano más abajo)

La formació ha presentat el recurs perquè als tribunals qualificadors apareix una persona interina i de categoria diferent a les avaluades, contradient la llei, a més de demanar la dimissió de l’alcalde.

Compromís ha presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament de la Nucia un recurs de 06 30 plenari ordinari junyreposició contra els tribunals qualificadors de la convocatòria de borsa de contractació d’arquitecte i d’arquitecte tècnic. “Esta no és la primera vegada que ho fan i sembla que no aprenen a fer les coses conforme diu la llei”, en paraules del regidor i portaveu de la formació a l’Ajuntament de la Nucia, Pep Pastor.

En el plenari ordinari de juny se li ha demanat que explicara quina opinió li mereix que l’ajuntament faça els tribunals sense indicar d’on vénen les persones externes i posant a una treballadora interina de categoria laboral C1, quan les borses de treball són per a places de categoria A2 i A1, i la Llei 10/2010, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana deixa ben clar en el seu article 57 que cal que els membres del tribunal siguen de la mateixa categoria laboral i en cap cas que siguen interins, per la qual cosa se li ha preguntat a l’alcalde sobre este fet que acostumen a fer, donat que no és la primera vegada que passa.

Per a Pastor “estes convocatòries es van fer de manera ràpida junt a d’altres després de la pregunta que vam fer al plenari de març sobre estos treballadors, els quals ens preocupava que treballaren de manera externa i no es fera convocatòria pública de les places perquè accedira tota persona interessada. Per si no fóra poc, ho fan com a ells els sembla posant al tribunal una persona interina i de diferent categoria, fets que la invaliden per a estar en el mateix.”Recurs reposició tribunal arquitecte1

Per acabar, demana a l’alcalde, “que deixe de fer estes coses que no s’ajusten a la legalitat i que comence a governar com cal. A més a més, després de l’última imputació per un suposat cas d’estafa, apropiació indeguda i prevaricació, fets molt greus associats al càrrec d’alcalde, que sumat al seu silenci tan “transparent” ens ha obligat a demanar-li la dimissió al mateix plenari. Per si no fóra poc, mentre li preguntem està utilitzant el mòbil sense atendre al que li preguntem, i després ni s’ha dignat a contestar a les nostres preguntes ni a la petició de dimissió. Ni l’Ajuntament de la Nucia ni la ciutadania nuciera es mereix tindre un alcalde pluriimputat i que s’amaga sense donar cap tipus d’explicació sobre la seua gestió, que dia rere dia queda entredita.”

 

 

 

Compromís recurre los concursos de plazas de arquitecto de la Nucía

La formación ha presentado el recurso porque en los tribunales calificadores aparece una persona interina y de categoría diferente a las evaluadas, contradiciendo la ley, además de pedir la dimisión del alcalde.

Compromís ha presentado por registro de entrada del Ayuntamiento de la Nucía un recurso de reposición contra los tribunales calificadores de la convocatoria de bolsa de contratación de arquitecto y de arquitecto técnico. “Esta no es la primera vez que lo hacen y parece que no aprenden a hacer las cosas conforme dice la ley”, en palabras del concejal y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la Nucía, Pep Pastor.

En el pleno ordinario de junio se le ha pedido que explicara qué opinión le merece que el ayuntamiento haga los tribunales sin indicar de dónde vienen las personas externas y poniendo a una trabajadora interina de categoría laboral C1, cuando las bolsas de trabajo son por a plazas de categoría A2 y A1, y la Ley 10/2010, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana deja bien claro en su artículo 57 que es necesario que los miembros del tribunal sean de la misma categoría laboral y en ningún caso que sean interinos, por lo que se le ha preguntado al alcalde sobre este hecho que acostumbran a hacer, dado que no es la primera vez que pasa.

Para Pastor “estas convocatorias se hicieron de manera rápida junto a otras después de la pregunta que hicimos en el pleno de marzo sobre estos trabajadores, los cuales nos preocupaba que trabajaran de forma externa y no se hiciera convocatoria pública de las plazas para que accediera toda persona interesada. Por si fuera poco, lo hacen como a ellos les parece poniendo en el tribunal una persona interina y de diferente categoría, hechos que la invalidan para estar en el mismo.”

Por último, pide al alcalde, “que deje de hacer estas cosas que no se ajustan a la legalidad y que empiece a gobernar como es debido. Además, después de la última imputación por un supuesto caso de estafa, apropiación indebida y prevaricación, hechos muy graves asociados al cargo de alcalde, que sumado a su silencio tan “transparente” nos ha obligado a pedirle la dimisión en el mismo pleno. Por si fuera poco, mientras le preguntamos está utilizando el móvil sin atender a lo que le preguntamos, y después ni se ha dignado a contestar a nuestras preguntas ni a la petición de dimisión. Ni el Ayuntamiento de la Nucía ni la ciudadanía nuciera se merece tener un alcalde pluriimputado y que se esconde sin dar ningún tipo de explicación sobre su gestión, que día tras día queda entredicha.”

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *