L’Ajuntament de la Nucia estima el recurs de reposició presentat per Compromís

(en castellano más abajo)

La formació va presentar el recurs perquè als tribunals qualificadors apareix una persona interina i de categoria diferent a les avaluades, contradient la llei.

L’Ajuntament de la Nucia ha estimat “parcialment” el recurs de reposició presentat pel Grup Municipal de Compromís contra els tribunals qualificadors de les places d’arquitecte, en què hi havia una persona interina i que no tenia categoria laboral igual a l’avaluada. “Demostren amb l’estimació que han fet les coses malament, encara que han intentat caure de peu per no reconéixer el gran error fet”, en paraules del regidor i portaveu de la formació a l’Ajuntament de la Nucia, Pep Pastor.

Fa un mes, en eixir del plenari ordinari de juny es va presentar el recurs després del plenari ordinari, en què l’alcalde no va contestar a la pregunta del Grup Compromís donant el seu parer. En el plenari ordinari de juliol, celebrat dijous 28, se li va retraure a l’alcalde este tema, donat que els arquitectes van ocupar les seues places el 6 de juliol, sense resoldre el recurs. Sobre les 14h, passades dues hores de la finalització del plenari, la policia local telefona el regidor i portaveu de Compromís, Pep Pastor, per portar-li a casa la resposta del recurs, en el que es diu que hi ha un “error involuntari” en la designació de la persona que va ocupar la secretaria i resolent que la plaça l’ocupe el cap de contractació de l’Ajuntament de Benidorm.

Per a Pastor “igual que van fer de manera ràpida les convocatòries han resolt de manera ràpida, després de retraure’ls el tema en el plenari. Demostren fer les coses malament i sempre en resposta de quan els ho diem des de l’oposició i estes no són maneres de governar, amb una planificació i atenent a les lleis.”

Per acabar, demana a l’alcalde, “que a partir d’ara faça les coses com cal, o seguirà trobant-se de cara a este grup i a un servidor per a dir-li-ho. Ja està bé que faça de l’ajuntament el seu cortijo particular. És la institució pública més propera a la ciutadania i han de treballar amb rigorositat, serietat i atenenent sempre al que dicta la llei. No és possible fer les coses a salt de mata i després anar corregint quan des de l’oposició els ho diem.” A més a més, també li demana “que deixe el despreci i els atacs personals, com de nou han fet en este plenari, encarant-se’m el mateix alcalde atacant-me de no tributar “tot el que guanye”. Que comence a treballar per la ciutadania i deixe d’investigar la meua vida privada, que si anem per eixe camí acabarem molt malament. La ciutadania ens ha triat per portar endavant el poble, ells des del govern i un servidor des de l’oposició, i així ha de seguir sent.”

 

El Ayuntamiento de La Nucia estima el recurso de reposición presentado por Compromís

La formación presentó el recurso porque los tribunales calificadores aparece una persona interina y de categoría diferente a las evaluadas, contradiciendo la ley.

El Ayuntamiento de La Nucía ha estimado “parcialmente” el recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal de Compromís contra los tribunales calificadores de las plazas de arquitecto, en la que había una persona interina y que no tenía categoría laboral igual a la evaluada. “Demuestran con la estimación que han hecho las cosas mal, aunque han intentado caer de pie para no reconocer el gran error hecho”, en palabras del concejal y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de La Nucia, Pep Pastor.

Hace un mes, al salir del pleno ordinario de junio se presentó el recurso después del pleno ordinario, en el que el alcalde no contestó a la pregunta del Grupo Compromís dando su opinión. En el pleno ordinario de julio, celebrado el jueves 28, se le reprochó al alcalde este tema, dado que los arquitectos ocuparon sus plazas el 6 de julio, sin resolver el recurso. Sobre las 14h, pasadas dos horas de la finalización del pleno, la policía local llama el concejal y portavoz de Compromís, Pep Pastor, para llevarle a casa la respuesta del recurso, en el que se dice que hay un “error involuntario” en la designación de la persona que ocupó la secretaría y resolviendo que la plaza la ocupe el jefe de Contratación del Ayuntamiento de Benidorm.

Para Pastor “igual que hicieron de manera rápida las convocatorias resuelto de manera rápida, tras reprocharles el tema en el plenario. Demuestran hacer las cosas mal y siempre en respuesta cuando se lo decimos desde la oposición y estas no son maneras de gobernar, con una planificación y atendiendo a las leyes.”

Por último, pide al alcalde, “que a partir de ahora haga las cosas como es debido, o seguirá encontrándose de cara a este grupo y en un servidor para decirle esto. Ya está bien que haga del ayuntamiento su cortijo particular. Es la institución pública más cercana a la ciudadanía y deben trabajar con rigurosidad, seriedad y atendiendo siempre a lo que dicta la ley. No es posible hacer las cosas a salto de mata y luego ir corrigiendo cuando desde la oposición se lo decimos.” Además, también le pide “que deje el desprecio y los ataques personales, como de nuevo han hecho en este pleno, encarándose me el propio alcalde atacándome de no tributar “todo lo que gane”. Que comience a trabajar por la ciudadanía y deje de investigar mi vida privada, que si vamos por ese camino acabaremos muy mal. La ciudadanía nos ha elegido para llevar adelante el pueblo, ellos desde el gobierno y un servidor desde la oposición, y así debe seguir siendo.”

Arxivat en: Economia i Ocupació, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *