El PP de la Nucia sol·licitarà un préstec per pagar sentències rebutjant l’esmena presentada per Compromís

(en castellano más abajo)

La formació va presentar l’esmena perquè pretenen pagar 4 sentències per valor de 6,8 milions, només demanant-ne 5 i sense donar cap tipus d’explicació al respecte.

L’Ajuntament de la Nucia ha aprovat, en sessió plenària extraordinària, adherir-se al Fons d’Impuls Econòmic del Ministeri d’Hisenda per fer front a sentències judicials que ja preveuen perdre. “Ens ho venen com a què és el millor pel municipi sense cap tipus d’explicació més, ni qui ens denuncia ni perquè, sense reconéixer les errades de la seua gestió”, afirma el regidor i portaveu de Compromís a l’Ajuntament de la Nucia, Pep Pastor.

Este dijous, 11 d’agost, s’ha fet plenari extraordinari per aprovar entrar a este Fons del Ministeri d’Hisenda, donat que el termini acaba dimarts 16. Les explicacions que s’han donat al voltant d’este tema han singut ben poques, només referenciats els processos judicials amb número i els imports exigits, 6,8 milions, i els que preveuen  acabar pagant i que pel que demanen entrar a este Fons per demanar préstec, 5 milions. A l’esmena presentada per Compromís, es demanava fer una mena d’expedient o informe on s’explicaren detalladament totes les raons d’estos quatre processos judicials que ens aboquen a pagar tants diners, per després poder exigir danys i perjudicis si cal. A més a més, cal destacar que el regidor d’Hisenda, Manuel Alcalá, ha estat absent tant a la Comissió Informativa com al plenari.

A més a més, Pastor ha acudit al plenari aNP 20160811-2companyat de Rafa Carbonell, Portaveu Nacional del BLOC i Cap de Gabinet del Conseller d’Economia Rafa Climent, així com les membres de l’executiva Mentxu Balaguer i Mari Parra, recentment incorporada a la Conselleria d’Economia com a Directora General d’Internacionalització.

En paraules de Carbonell, “m’ha produït tristor per la forma i pel fons d’este ple. Observaves les actituds de l’oposició, que eren raonables, sobretot la del nostre regidor Pastor, ja que ha proposat una esmena per millorar el text. És molta la tristor que m’ha produït l’equip de govern que l’alcalde no mirava als regidors de l’oposició quan parlaven, el portaveu Popular insinuant temes personals de l’oposició totalment aliens i a més han arribat tard al plenari.”

Per acabar, Pastor lamenta, “que no se’ns informe de les coses com cal i que damunt se les vulguen donar que fan el millor per al poble quan el que fan amb açò és constatar la seua negligent gestió, que farà apujar el deute dels 15 als 20 milions d’euros, tot carregat a les esquenes dels nuciers.” A més a més, demana a l’equip de govern “que deixe de vendre fum i explique cada procés judicial, qui ens denuncia i perquè, que s’ha trobat a faltar en la intervenció dels Populars, a càrrec del regidor de Transparència. Molta transparència de boqueta però a l’hora de la veritat són molt opacs.”

 

El PP de La Nucía solicitará un préstamo para pagar sentencias rechazando la enmienda presentada por Compromís

La formación presentó la enmienda porque pretenden pagar 4 sentencias por valor de 6,8 millones, pidiendo sólo 5 y sin dar ningún tipo de explicación al respecto.

El Ayuntamiento de La Nucía ha aprobado, en sesión plenaria extraordinaria, adherirse al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda para hacer frente a sentencias judiciales que ya prevén perder. “Nos lo venden como qué es lo mejor para el municipio sin ningún tipo de explicación más, ni quien nos denuncia ni para que, sin reconocer los errores de su gestión”, afirma el concejal y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de la Nucia, Pep Pastor.

Este jueves, 11 de agosto, se ha hecho pleno extraordinario para aprobar entrar a este NP 20160811 plenariFondo del Ministerio de Hacienda, dado que el plazo termina Martes 16. Las explicaciones que se han dado en torno a este tema han Singer bien pocas, sólo referenciados los procesos judiciales con número y los importes exigidos, 6,8 millones, y los que prevén terminar pagando y que por lo que piden entrar en este Fondo para pedir préstamo, 5 millones. En la enmienda presentada por Compromís, se pedía hacer una especie de expediente o informe donde se explicaron detalladamente todas las razones de estos cuatro procesos judiciales que nos abocan a pagar tanto dinero, para luego poder exigir daños y perjuicios si es necesario.

Además, cabe destacar que el concejal de Hacienda, Manuel Alcalá, ha estado ausente tanto en la Comisión Informativa como en el pleno. Además, Pastor ha acudido al plenario acompañado de Rafa Carbonell, portavoz Nacional del BLOC y Jefe de Gabinete del Consejero de Economía Rafa Climent, así como las miembros de la ejecutiva Mentxu Balaguer y Mari Parra, recientemente incorporada a la Consejería de Economía como Directora General de Internacionalización.

En palabras de Carbonell, “me ha producido tristeza por la forma y por el fondo de este pleno. Observabas las actitudes de la oposición, que eran razonables, sobre todo la de nuestro concejal Pastor, ya que ha propuesto una enmienda para mejorar el texto. Es mucha la tristeza que me ha producido el equipo de gobierno que el alcalde no miraba a los concejales de la oposición cuando hablaban, el portavoz Popular insinuando temas personales de la oposición totalmente ajenos y además han llegado tarde al plenario.”

Por último, Pastor lamenta, “que no se nos informe de las cosas como es debido y que encima se las quieran dar que hacen lo mejor para el pueblo cuando lo que hacen con esto es constatar su negligente gestión, que hará subir la deuda de los 15 a los 20 millones de euros, todo cargado a las espaldas de los nucieros.” Además, pide al equipo de gobierno “que deje de vender humo y explique cada proceso judicial, quien nos denuncia y porque, que se ha echado en falta en la intervención de los Populares, a cargo del concejal de Transparencia. Mucha transparencia de boquilla pero a la hora de la verdad son muy opacos.”

Arxivat en: Comarcal, Economia i Ocupació, Economia i Ocupació, General, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *