Compromís proposa a la Nucia la creació d’una agència AVIVA de promoció del valencià i l’adhesió a la Xarxa Ramon Llull

(en castellano más abajo)

la Nucia, a 22 de febrer de 2017

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de la Nucia ha proposat per a la seua aprovació, al pròxim plenari ordinari del 23 de febrer, una moció demanant la creació d’una agència AVIVA de promoció del valencià, així com l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull. “A la Nucia es fa alguna promoció del valencià a través de la SEU Universitària, però la trobem en falta a l’ajuntament, on la presència de la llengua pròpia és ínfima”, afirma Pep Pastor, regidor i portaveu de la formació valencianista a l’Ajuntament.

En esta proposta cultural de promoció de la llengua i cultura valencianes, es proposa crear una agència AVIVA de promoció del valencià, que és un Gabinet de Normalització Lingüística. Ara s’anomena Agència AVIVA per l’impuls que li dóna la Conselleria de d’Educació i Cultura, i també l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), amb ajudes i subvencions per a tal fi.

Per altra banda, seguint en la línia de potenciar la llengua i la cultura s’ha proposat l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, que té com a objectiu la promoció de la llengua i cultura pròpia dels valencians, celebrant cursos, congressos i seminaris, concedint beques i acords amb institucions, universitats i associacions, promovent l’art i la cultura popular, accions que es porten a terme, d’una manera o d’altra, des de la SEU Universitària. Amb l’adhesió de l’Ajuntament a esta Xarxa, dins la Fundació i l’Institut que reben el nom del  famós mallorquí, destacat escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner del segle XIII, conegut per la seua extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab, sent una figura en majúscules de la nostra literatura medieval.

En paraules de Pastor, “amb estes dues accions completaríem la normalització lingüística al nostre poble. Som una població d’acollida, multicultural i multilingüe, i és per això que presentem estes dues propostes que continuaran posant-nos al mapa de l’avantguarda educativa i de defensa de la nostra llengua i cultura, com la recent creació del Centre d’Estudis Catalans a la Seu Universitària, depenent de la Universitat de Califòrnia”.

Per a acabar, des de Compromís “Demanem a l’equip de govern el vot favorable a la proposta per continuar la tasca normalitzadora de la llengua que ja ve fent-se al poble des de la Seu, ara extrapolat a l’ajuntament, i que ajudarà a cohesionar més la nostra població i també com a elements d’integració per a la població nouvinguda”.

 

la Nucía, a 22 de febrero de 2017

Compromís propone en la Nucía la creación de una agencia AVIVA de promoción del valenciano y la adhesión a la “Xarxa Ramon Llull”

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de La Nucía ha propuesto para su aprobación, el próximo pleno ordinario del 23 de febrero, una moción pidiendo la creación de una agencia AVIVA de promoción del valenciano, así como la adhesión a la Red de Ciudades Valencianas Ramon Llull. “En la Nucía se hace alguna promoción del valenciano a través de la SEU Universitaria, pero la encontramos en falta en el ayuntamiento, donde la presencia de la lengua propia es ínfima”, afirma Pep Pastor, concejal y portavoz de la formación valencianista en el Ayuntamiento.

En esta propuesta cultural de promoción de la lengua y cultura valencianas, se propone crear una agencia AVIVA de promoción del valenciano, que es un Gabinete de Normalización Lingüística. Ahora se llama Agencia AVIVA por el impulso que le da la Conselleria de de Educación y Cultura, así como la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), con ayudas y subvenciones para tal fin.

Por otra parte, siguiendo en la línea de potenciar la lengua y la cultura se ha propuesto la adhesión a la Red de Ciudades Valencianas Ramon Llull, que tiene como objetivo la promoción de la lengua y cultura propia de los valencianos, celebrando cursos, congresos y seminarios, concediendo becas y acuerdos con instituciones, universidades y asociaciones, promoviendo el arte y la cultura popular, acciones que se llevan a cabo, de una manera o de otra, desde la SEU Universitaria. Con la adhesión del Ayuntamiento a esta Red, dentro de la Fundación y el Instituto que reciben el nombre del famoso mallorquín, destacado escritor, filósofo, místico, teólogo, profesor y misionero del siglo XIII, conocido por su extensa obra escrita, redactada en catalán, occitano, latín y árabe, siendo una figura en mayúsculas de nuestra literatura medieval.

En palabras de Pastor, “con estas dos acciones completaríamos la normalización lingüística en nuestro pueblo. Somos una población de acogida, multicultural y multilingüe, y es por eso que presentamos estas dos propuestas que continuarán poniendo en el mapa de la vanguardia educativa y de defensa de nuestra lengua y cultura, como la reciente creación del Centro de estudios Catalanes en la Seu Universitaria, dependiente de la Universidad de California”.

Para terminar, desde Compromís “Pedimos al equipo de gobierno el voto favorable a la propuesta para continuar la tarea normalizadora de la lengua que ya viene haciendo en el pueblo desde la Seu, ahora extrapolado al ayuntamiento, y que ayudará a cohesionar más nuestra población y también como elementos de integración para la población recién llegada”.

Arxivat en: Cultura i Educació, General, Moviments Socials, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *