Compromís insta a la Conselleria d’Educació que revise i comprove la veracitat dels convenis per a la pista d’atletisme de la Nucia

(en castellano más abajo)

La Direcció General d’Esport de la Conselleria, a instàncies de Compromís, ha requerit l’Ajuntament perquè corrobore que té tota la documentació de la pista d’atletisme que pretén fer.

Compromís ha demanat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport —concretament a la Direcció General d’Esport— que revise els quatre convenis amb els propietaris dels terrenys on l’Ajuntament de la Nucia ha planificat construir una Pista d’Atletisme i camp de futbol, junt a la Ciutat Esportiva. “tenim molts dubtes en este tema, i com que des de l’equip de govern no queden clars hem demanat a la Conselleria que revise els convenis”, afirma el regidor i portaveu de Compromís a l’Ajuntament de la Nucia, Pep Pastor.

L’Ajuntament, per no perdre la subvenció del Pla d’Instal·lacions Esportives (PID) 2007-2012 que li va concedir la Conselleria l’anterior legislatura, va presentar tota la documentació que li demanava l’actual Conselleria del nou govern autonòmic, entre d’altres els convenis amb els quatre propietaris dels terrenys. En els òrgans de govern de l’ajuntament, fins al moment, només s’ha aprovat per plenari el conveni amb la mercantil Aliseda, la immobiliària del Banc Popular. Pel que fa als altres tres convenis no s’han aprovat ni per Junta de Govern Local ni per Plenari, amb la cual cosa no es sap res d’estos acords ni tampoc si s’han signat ni en quines condicions. En els últims dies s’ha rebut escrit de la Conselleria demanant informes amb la veracitat de l’adquisició dels terrenys on es pretén fer la instal·lació.

En paraules de Pastor “L’equip de govern del Partit Popular de la Nucia continua en eixa línia tan “transparent” a la que han acostumat sempre. Una política d’aparador cara a la premsa però del tot irreal, ja que si foren tan transparents com diuen ens hi haurien ensenyat tota la documentació referent a un tema tan important, com és la Pista d’Atletisme que pretenen construir, i no només el que els interessa.” Pastor aclareix que “des de Compromís no estem en contra de l’esport ni de les instal·lacions esportives de la Nucia, com sempre diu el Partit Popular.  Queda clar, i així ho hem dit cada vegada que hem parlat sobre el tema, que no considerem necessària esta nova construcció, després del gran creixement de les instal·lacions esportives de la Nucia, tan cares de mantenir a costa de la ciutadania i totes privatitzades. Això sí, els demanem que facen les coses de manera correcta i conforme a la llei”.

Per acabar, declara que “sospitem que han enganyat la Conselleria, ja que tan sols hem vist un conveni. Així, volem saber clar què han aportat a la Conselleria. Si està tot correcte no tindrem res a objectar però si hi ha alguna cosa malament es confirmaran les nostres sospites amb l’opacitat que s’està portant este tema”.

 

Compromís insta a la Conselleria d’Educació que revise y compruebe la veracidad de los convenios para la pista de atletismo de la Nucía

La Dirección General de Deportes de la Conselleria, a instancias de Compromís, a ha requerido al Ayuntamiento para que corrobore que tiene toda la documentación de la pista de atletismo que pretende hacer.

Compromís ha pedido a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport –concretamente a la Direcció General d’Esport– que revise los cuatro convenios con los propietarios de los terrenos donde el Ayuntamiento de La Nucía ha planificado construir una Pista de Atletismo y campo de fútbol, ​​junto a la Ciudad Deportiva. “Tenemos muchas dudas en este tema, y ​​como desde el equipo de gobierno no quedan claros hemos pedido a la Conselleria que revise los convenios”, afirma el concejal y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de La Nucia, Pep Pastor.

El Ayuntamiento, para no perder la subvención del Plan de Instalaciones Deportivas (PID) 2007-2012 que le concedió la Conselleria la anterior legislatura, presentó toda la documentación que le pedía la actual Conselleria del nuevo gobierno autonómico, entre otros los convenios con los cuatro propietarios de los terrenos. En los órganos de gobierno del ayuntamiento, hasta el momento, sólo se ha aprobado por pleno el convenio con la mercantil Aliseda, la inmobiliaria del Banco Popular. En cuanto a los otros tres convenios no se han aprobado ni por Junta de Gobierno Local ni por Pleno, con lo cual no se sabe nada de estos acuerdos ni tampoco si se han firmado ni en qué condiciones. En los últimos días se ha recibido escrito de la Conselleria pidiendo informes con la veracidad de la adquisición de los terrenos donde se pretende hacer la instalación.

En palabras de Pastor “El equipo de gobierno del Partido Popular de La Nucía continúa en esa línea tan “transparente” en la que han acostumbrado siempre. Una política de escaparate cara a la prensa pero del todo irreal, ya que si fueran tan transparentes como dicen nos habrían enseñado toda la documentación referente a un tema tan importante, como es la Pista de Atletismo que pretenden construir, y no sólo lo que les interesa”. Pastor aclara que “desde Compromís no estamos en contra del deporte ni de las instalaciones deportivas de la Nucia, como siempre dice el PP. Queda claro, y así lo hemos dicho cada vez que hemos hablado sobre el tema, que no consideramos necesaria esta nueva construcción, tras el gran crecimiento de las instalaciones deportivas de La Nucia, tan caras de mantener a costa de la ciudadanía y todas privatizadas. Eso sí, les pedimos que hagan las cosas de manera correcta y conforme a la ley”.

Por último, declara que “sospechamos que han engañado a la Conselleria, ya que tan sólo hemos visto un convenio. Así, queremos saber claro qué han aportado a la Conselleria. Si está todo correcto no tendremos nada que objetar pero si hay algo mal se confirmarán nuestras sospechas con la opacidad que se está llevando este tema”.

Arxivat en: Cultura i Educació, General, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *