L’oposició de la Nucia sol·licita un plenari extraordinari perquè se’ls informe sobre la gestió urbanística

(en castellano más abajo)

Els grups Socialista, Ciutadans i Compromís van sol·licitar, el passat 28 de setembre, la celebració d’un plenari extraordinari perquè l’equip de govern explique i dóne comptes al voltant de la gestió urbanística al municipi, en què s’està tramitant un Pla General Estructural que no se’ls ha explicat més que quatre detalls en el plenari on es va aprovar inicialment i tampoc s’ha fet cap reunió per explicar-lo amb veïns, empresaris ni promotors. Segons afirmen “no podem consentir que un ajuntament i un equip de govern que se les donen de ser els més transparents d’Espanya deixen per explicar molts detalls de la gestió urbanística”.

El plenari, que es celebrarà demà dimecres 18 d’octubre a les 13h, es pretén que des de l’equip de govern informen amb transparència al voltant dels convenis urbanístics que ha signat l’ajuntament a canvi d’Unitats d’Aprofitament Urbanístic (UDE) dels Plans Parcials del municipi i les reclamacions que puguen tindre, els metres de sòl afectats per tots estos convenis i la qualificació actual, l’acompliment (o no) de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) en tots estos convenis, on es pensa materialitzar l’aprofitament urbanístic i quines conseqüències tindrà si no es poden portar endavant els convenis.

Així, des dels tres grups de l’oposició a l’Ajuntament, “volem que l’equip de govern ens informe, amb transparència, sobre estos punts de la gestió urbanística, en què ja estem veient que alguns convenis signats amb constructores perquè construïren edificis a canvi d’UDES han acabat als tribunals perquè no han rebut eixos terrenys, amb la qual cosa el poble ha acabat pagant sentències milionàries per pagar les obres realitzades i les costes dels processos judicials”.

Per acabar, demanen que “l’equip de govern demostre d’una vegada per totes ser transparent en alguna cosa i informe detalladament sobre la gestió del municipi, i si se les donen de ser tan transparents esperem que no tinguen cap inconvenient en informar-nos sobre la gestió urbanística com els hem demanat”.

 

La oposición de la Nucía solicita un pleno extraordinario para que se les informe sobre la gestión urbanística

Los grupos Socialista, Ciudadanos y Compromís solicitaron, el pasado 28 de septiembre, la celebración de un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno explique y dé cuentas en torno a la gestión urbanística en el municipio, en el que se está tramitando un Plan General Estructural que no se les ha explicado más que cuatro detalles en el pleno donde se aprobó inicialmente y tampoco se ha hecho ninguna reunión para explicarlo con vecinos, empresarios ni promotores. Según afirman “no podemos consentir que un ayuntamiento y un equipo de gobierno que se las dan de ser los más transparentes de España dejen para explicar muchos detalles de la gestión urbanística”.

El pleno, que se celebrará mañana miércoles 18 de octubre a las 13h, se pretende que desde el equipo de gobierno informen con transparencia en torno a los convenios urbanísticos que ha firmado el ayuntamiento a cambio de Unidades de Aprovechamiento Urbanístico (UDE) de los Planes Parciales del municipio y las reclamaciones que puedan tener, los metros de suelo afectados por todos estos convenios y la calificación actual, el desarrollo (o no) de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) en todos estos convenios, donde se piensa materializar el aprovechamiento urbanístico y qué consecuencias tendrá si no se pueden llevar adelante los convenios.

Así, desde los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento, “queremos que el equipo de gobierno nos informe, con transparencia, sobre estos puntos de la gestión urbanística, en la que ya estamos viendo que algunos convenios firmados con constructoras para que construyeran edificios a cambio de UDES han acabado en los tribunales porque no han recibido esos terrenos, con lo que el pueblo ha acabado pagando sentencias millonarias para pagar las obras realizadas y las costas de los procesos judiciales”.

Por último, piden que “el equipo de gobierno demuestre de una vez por todas ser transparente en algo e informe detalladamente sobre la gestión del municipio, y si se las dan de ser tan transparentes esperemos que no tengan ningún inconveniente en informarnos sobre la gestión urbanística como les hemos pedido”.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *